Fortalt af Marie Jensen og Hans Christiansen.

Vi kommer på den gamle Løgumkloster-Flensborgvej fra Ravsted til Hornse. Den nye vej blev først lavet i 1930'erne. På højre side af vejen ligger Hornsegård, som i tidens løb har haft mange ejere f.eks. Peter Toft, Thilde Toft, Peter Christensen (en bror til Chressen Peter af Knivsig), Therkelsen, og to af hans sønner, blev så overtaget af banken og bestyret af Tobøl.

Under første verdenskrig blev krigsfangerne låst inde i en ende af stalden, uheldigvis opstod der ildebrand på gården, og så måtte man først til Ravsted til "æ gammel Hjuler" for at hente nøglerne, så fangerne kunne lukkes ud. Ingen kom dog til skade. I en stiv efterårsstorm væltede gavlen mod vest og Nis Toft, som passede en griseso, lå under murbrokkerne og måtte på sygehuset.

Hornsegård, Hornsevej 10 (Nu Carl Martin Jürgensen).

Gården brændte igen ved fastelavn 1964 i en stiv østenstorm med tyve graders frost. Brandslangerne frøs, så brandværnet havde ingen vand. Alle kreaturer indebrændte, kun stuehuset blev reddet.

Vi forlader nu Hornsegård og drejer til venstre hen mod Jürgen Grejsen's gård. Den har oprindelig været "aftægt" til Hornsegård, men efter en tordenbrand sidst i 1880'erne, hvor to nabogårde, som lå øst for gården, brændte (ejedes af Rask og Toft) og ikke blev genopført, kom der noget jord til. I 1908 købte Grejsen endnu 20 tønder til.

Kirkestien gik gennem gården, tværs over markerne til Ravsted. Anne og Simon Christensen havde siden gården. På skift havde to sønner den i forpagtning før den i 1964 blev solgt til Hanne og Mathias Nørgård.

Jürgen Grejsen's, Hornsevej 6 (Nu Mathias Nørgård).

Går vi nu mod syd, kommer vi til Sine Og Nis Toft's gård. På gårdspladsen holder den hestetrukne mælkevogn, med jernringe på hjulene, Det er en fladvogn, som mælkespandene kan stå på. Nis Toft kørte mange år mælk til Ravsted mejeri. Gården har været i slægtens eje i flere generationer. Omkring 1950 blev gården bortforpagtet, og har været det siden den tid. Grundlovsdag 1958 brændte gården tidligt om morgenen. Den blev dog genopbygget samme sted.

Nis Toft's, Hornsevej 9 (Nu Hans Peter Hansen).

Lidt længere mod syd deler vejen sig i to sandede hjulspor. Vi går til venstre og kommer ned til en gård, som oprindelig var firelænget (omkring 1900).

Da Thilde Toft ejede gården, brændte den, og blev genopbygget som det ses på billedet. Her boede siden en familie Borg, så Johannes Hansen, Otto Andersen og midt i 20'erne købte Inge og Peter Christensen ejendommen. Inge var en søster til Anne Christensen, og Peter var en bror til Simon Christensen. I 1937 solgte de gården til Catrine og Hans Schmidt. Hans Schmidt døde i en alder af kun 46 år og den 25. december 1957 brændte gården igen, som følge af et "gammelt lyn". Ejendommen blev solgt til Hans Jessen Jensen og genopført.

 

Peter Chrisensen's, Hornsevej 13 (Nu Hans Jessen Jensen).

Følger vi det andet spor mod vest, kommer vi til en gammel gård med stråtag. Der var plads til otte køer, fire ungdyr, fire kalve, to heste og så var der to svinestier.

Om foråret kommer der en stor flok kreaturer forbi, de skal drives ud i marsken. Dagen før er de blevet samlet på Knivsigdrav.

Gamle Hans Volentin (Nissen) pralede altid med, at han havde sovet i brudeseng på gården. Efter Volentin kom Lenhart Hartung, så Moesbøl og Goffschalk indtil søstrene Christine og Marie Møller overtog den på tvangsauktion den 01.09.1925 til en pris af 22.000 kroner. De drev ejendommen med forskellige bestyrere indtil Marie i 1928 giftede sig med Aksel Jensen.

 

Hans Volentin's, Hornsevej 11 (Nu Marie Jensen). Gården er bygget omkring 1880. Til venstre ses stuehuset.

Her ses lo og stald, som ligger helt ud til den oprindelige landevej mellem Løgumkloster og Flensborg.

Så er vi fremme ved den sidste gård i Hornse. Det er et koloniststed, som er oprettet i 1760'erne. Den første familie hed Kraus. I 1908 blev gården købt af Lütje Christiansen, men samme år brændte den i et tordenvejr.

Der var lyng så langt øjet ragte, kun ca. 15 hektar var opdyrket. På gården var der fire fem køer og en hest. Først i 1950'erne fik gården elektricitet. Derfor købte Hans Christiansen i 1940'erne en brugt vindmølle hos Lomholt i Fogderup, den skulle trække kværnen.

Lütje Christiansen's, Hornsevej 16 (Nu Martin Christiansen).

Hornse og Høgsholt hørte sammen i en kommune, så skete der et dødsfald skulle det meddeles både i Hornse og Høgsholt. Det var skikken at en nabo skulle gå rundt fra gård til gård og byde til begravelse.