I Hejsel var der dengang kun tre gårde, og vores skolekammerater Hans og Andreas Jørgensen boede på den midterste. Jeg husker ganske tydeligt, at jeg sammen med to mindre søskende gik til Hejsel for at følges med Hans på hans første skoledag. Vi gik hjemmefra i god tid, men da vi nåede frem var Hans og Andreas slet ikke klar. Deres mor Guste stod ved komfuret og var i færd med at lave hvide boller til suppen, og Andreas ville ikke gå, før han havde spist. Derfor måtte vi pænt vente. Herefter traskede vi afsted alle fem den lange vej til Ravsted.

Andreas Jørgensen's, Hejselvej 24 (Nu Lars Jørgensen).

Gården brændte ved en dobbelt gårdbrand i 1906. Billedet er efter et maleri fra ca. 1920.

Den anden gård, som brændte var Andreas Carstensen's. Den lå der hvor nu Hejselvej 25 ligger. Den blev genopført på Hejselvej 27. Der fik jeg som ganske ung plads i huset. Jeg var bl.a. med til at slagte en orne på 500 pund. Kødet ligefrem sprang, når det blev lagt på panden, og fedtgreverne havde en sær smag, men spist blev det.

 

Andreas Carstensen's, Hejselvej 25.

På den anden side af Andreas Jørgensen boede Miland Christensen. Hans kone hed Marie, men blev altid kaldt "Maj-mille". Hun var usædvanlig tyk, og vejede efter hvad man sagde ca. 300 pund. Lidt må der have været om snakken, for da hun døde oppe i det gamle degnehus, kunne hun ikke komme gennem østporten ved kirkegården, hvorfor man bar hende over diget. Omkring 1913 overtog Signe og Peter Gad gården.

Miland Christensen's, Hejselvej 20 (Nu Peter Gad).

Foto ca 1916. Signe og Peter Gad sammen med pigerne og karlene.

En bror til Miland Christensen havde den gård i Store Knivsig, og af en eller anden grund blev den regnet med til vores nabolag. Ejeren hed Peter Christensen, vi kaldte ham altid Chressen-Peter. Jeg skulle en dag, som så ofte før, gå et ærinde derover og mødte Chressen-Peter i stalddøren, og så sagde han:"Nå kom do lille søjde" og så gav han mig et kys; så skulle jeg i hvert fald ikke derover mere.

Chressen-Peter's, Korupvej 3 (Nu Andreas Krylmand).

Skråt over for Chressen-Peter's lå "æ armhus". Der boede Jens-Peter Jensen. Han var armhusbestyrer. Han havde tre børn: Magnus, Jens og Mie. Fattigforstanderskabet oprettedes i 1869, men der var ikke mange fattiglemmer da jeg var barn. Jeg har dog hørt navne som: Tombe-Chressen, Lille Dres, Tyk Tinne og Jens. Gården blev siden solgt, og de fattige kom op i æ armhus i Ravsted.

Æ armhus, Fogderupvej 9 (Nu Sigrid Nissen).

På vejen hjem fra Store Knivsig kom vi også forbi "Hut's" gård, men dem kendte vi slet ikke noget til. Lige ved siden af blev der senere bygget en rentegård (Thyra Christiansen's).

Hut's, Knivsigvej 2 (Nu Peter Clausen).

På markvejen mellem Store og Lille Knivsig skete der et tragisk uheld. Det var Marius Iwersen, som var karl hos Andreas Carstensen. Han skulle ride et ærinde over til Jes Kjær i Fogderup, men undervejs snublede hesten og styrtede i grøften med Marius Iwersen under sig. Han blev først fundet død næste dag, og jeg kan stadig huske, da de kom med ham. Han lå på noget halm i en "kasten-vun".