Teksten er baseret på forskellige kilder. 


I 1972 skrev Hans Hansen følgende:

Ungdoms- og Idrætsforening siden 1924

Som formand for foreningen vil jeg hermed fortælle lidt om foreningens arbejde siden 1924. Jeg har forsøgt at finde protokollen fra 1924 og til hen i trediverne, men forgæves. Jeg har så haft fat i smedemester Jens Hansen, Ravsted, han ved jo mere end andre. Han fortalte mig at forhenværende lærer i Ravsted, Chr. Demuth, kaldte ind til en stiftende generalforsamling i skolen først i maj måned 1924. Foreningen blev Stiftet og den kom til at hedde Rabsted Idrætsforening. Bestyrelsen kom til at bestå af Chr. Jensen som formand, han tjente på Lundsgård i Ravsted, Andres Ohlsen, Hyndingholm og Holm Nielsen, der endnu bor i Ravsted. 

Der blev bestemt at der skulle holdes idrætsstævne den 5. juni, grundlovsdag. Der skulle spilles nogle fodboldkampe og om aftenen skulle der være dans i forsamlingshuset. Det var dengang i den ene fløj af skolen Orkester var der ikke noget af. Nu afdøde urmager Johannes Hyldtoft havde et klaver, det lånte man og bar over i forsamlingshuset, ca. 15o m. og så fandt man en tilfældig, der kunne klimpre på klaveret og man morede sig gevaldigt. Det gjorde man i mange år, det med at bære klaveret den lange vej. 

Man spillede dengang fodbold på Bahne Withs mark, men man skulle først have jaget stude og køer væk inden man kunne begynde.. Der var dengang en fest om året. Efter 2 års forløb blev gdr. Terkel Terkelsen, Hornsegård, valgt som formand, han sad også i 2 år, så blev han afløst af sin bror Wisti Terkelsen som formand. Der skete ikke meget de første år i foreningen, men det årlige idrætsstævne var dengang en hel folkefest.

I 1930 blev nu afdøde gdr. Boy Hansen, Kjærbo ved Ravsted valgt som formand. I de forløbne 2—3 år var der dalende interesse for fodbold i foreningen, karlene rejste fra gårdene og der kom andre i stedet, som ikke var så interesseret og foreningen gik dermed i opløsning.

Fra 1937 har foreningen protokol. På første side kan man læse at der har været stiftende generalforsamling den 3. september 1937. Der var 30 unge og der blev vedtaget at oprette en idrætsforening igen. Foreningens navn blev Rabsted og omegns Idrætsforening. Lovene blev vedtaget og det er i store træk de samme som vi har nu. Til bestyrelsen Valgtes smedemester Jens Hansen, Ravsted, som formand, foruden valgtes Nis Nissen, bestyrer på statens gård, det er det der i dag er forsamlingshuset og så blev der en frk. Fogt Petersen valgt, hun blev senere gift med gdr. Peter Beier, Korup.

 


Et udvalg blev nedsat for at tage sig af sporten. Det blev for damerne: Ingeborg Petersen, Knivsig og Johanne Sørensen, Kurgård. For herrerne: Carl Schulz Ravsted og Klaus Nørgaard Korup. Til revisorer valgtes Broder Johansen og Claus Wrå, begge fra Ravsted. Der begyndte nu og komme mere gang i sporten, men det skyldtes nok mest at der samme år var blevet indviet et helt nyt stadion, der var lavet ved helt frivillig arbejde. Andelseelskabet Ravsted Forsamlingsgård stod som initiativ tager. Og den daværende kronprins Frederik indviede stadionet, og det fik navnet Søndertoft.

 

Det første idrætsstævne i den ny forening blev afholdt den 3. okt. med deltagelse fra Øster Terp, Terkelsbøl og Bylderup.

Det viser sig at der hvert år siden 1937 har været generalforsamling, også under krigen. Medlemskortet kostede dengang 5o Øre. Foreningens første generalforsamling efter at den var stiftet igen, blev afholdt den 18. marts 1938. Der vil jeg ikke gå i detaljer, men blot nævne at regnskabet balancerede med 239,o4 kr. og sluttede med en kasse­beholdning på 111,08 kr. Det gik nu stødt fremad for foreningen, særlig inden for fodbold dominerede Ravsted, i mange år lå man i toppen af turneringen.

Ved generalforsamlingen den 28. marts 1945 berettede formanden bl.a. i sin beretning at sporten var gået i stå den 29. august 1944 på grund af besættelsen. Et sanitetshold, der kom fra Finland havde besat forsamlingshuset. Sporten kom først i gang igen i befrielsesåret 1945 om sommeren. Men nu kom der til gengæld rigtig gang i sporten. og særlig gymnastikken kom godt i gang, med både et dame og herrehold.

Ravsteds gymnastik piger 1951

Forrest fra venstre: Lederen?, Petra Schmidt, Elly Skov, Dinne Andersen, Louise Møller, Inge Marie Thomsen.
2. række: ???, ???, Helga Nielsen, ???, Rikke Jørgensen, Edith Rasmussen.
Bagerst: Annemi Jensen, Thoma Jensen, Ingrid Martensen, Annemi Møller, ???, ???, Dinne Møller.

Ravsteds gymnastik herrer

Forrest fra venstre: Leder Frede Andersen, ???, Bent Christensen, Frede Christiansen, Svend Aage Brodersen, Jørgen ?, Jens Peter Petersen. 
2. række: Johann Lorenzen, Villy Andersen, Svend Nielsen, Peter Grevsen, Jes Peter Christensen, ???. 
Bagerst: ???, Hans Jessen Jensen, Jørgen Andresen, Jens Bernd, Julius Møller, Jes Bindzus. 


Smedemester Jens Hansen sad som formand for idrætsforeningen i 10 år og i 1947 blev han afløst af reservepost Jørgen Callesen. I 1949 prøvede man at holde et bal på Tjellesens kro, men det skulle man aldrig have gjort, det gav et dundrende underskud. Jørgen Callesen aflagde den sidste beretning den 28. januar 195o, hvor kassebeholdningen var gået ned til 12,43 kr. Under evt., blev det foreslået at der i stedet for idrætsforeningen skulle dannes en Ungdoms og Idrætsforening, og der blev nedsat et udvalg på 5 medlemmer til at tage sig af sagen. Søndag den 5. marts 1950 indkaldte udvalget til stiftende general­forsamling, der var mødt 43 deltagere, og det blev vedtaget at forenin­gens navn skulle være Ravsted Ungdoms og Idrætsforening. Som formand valgtes smedemester Jens Hansen, men kun for en periode. I 1951 d. 16/4 blev Jens Hansen afløst af Frede Andersen, Knivsig.

Der korn igen gang i sporten og særlig gymnastikken kom der gang i, man begyndte nu også med folkedans.

Forrest fra venstre: Sigrid Schack, Ellen Schrøder, Ellen Johansen, Ellen Schmidt, Petra Hansen
2. række: Leder Hans Schmidt, Jens M. Hansen, Thyra Christiansen, Jens-Aage Uth, Karen Uth, Dinne Andersen, Hans Schack. 
Bagerst: Peter Christiansen, Johann Schrøder, Jens Kirk, Jørgen Johansen, Frede Andersen. 

I 1953 prøvede man et underholdningsshow, man kaldte det for ”gøglervognen” og det var kun lokale kræfter der optrådte. Der var samlet 2oo mennesker til den aften. Det prøvede man i 4 år i træk og man samlede fuldt hus hver gang.

I 1953 kom jeg til sognet og 1954 blev jeg valgt ind i bestyrelsen og har siddet der siden — nok om det. Frede Andersen sad som formand i 6 år og han blev afløst af forpagter Hans Schmidt junior Hejsel, nu gdr. på Sandet ved Toftlund.

I 1955 fik vi bygget en ny sal til ved forsamlingsgården, hvad vi trængte hårdt til for der var nu kommet en stor opgang i foreningens fester med dans bagefter.

Hans Schmidt var formand i et år og han blev afløst af forpagter Jørgen Johansen, Nygård. På den tid blev der afholdt danseskole på Forsamlingsgaarden.

Afdansningsbal på forsamlingsgaarden Formanden Jørgen Johansen takker lederen af danseskolen.

 

Ragnhild og Peter Jepsen, Ellen og Jørgen Johansen, Elli og Harald Paulsen

 

Børneholdets indmarch


Sidst i halvtredserne og først i tresserne var der en lille nedgang i senior fodbold, men drengene og særlig puslingerne var inden for fodbold gået frem. Puslingeholdet dominerede fuldstændigt turneringen i nogle år, de spillede om sønderjydsk mesterskab og blev nr. 2, (da de spillede finalen mod Aabenraa havde de i dagens anledning strikkede rød/hvide tophuer på) Håndbold havde også meget stor fremgang, børneholdene blomstrede vældigt op og damerne spillede sig op i mesterrækken og var der i mange år. Herrehåndbold var knap så godt, da vi havde en stor konkurrent i Fogderup Idrætsforening eller boldklub, eller hvad det nu hed. De havde et af de bedste hold i mesterrækken i mange år, og deres største fornøjelse var at slå Ravsted og det gjorde de i mange år. Men da foreningen så i1963 valgte Harald Bernt som formand, tog vi deres bedste spiller, - sådan sagde Fogderup spillerne dengang. Nu gik det igen godt for herreholdene i Ravsted, og vi rykkede med op i mesterrækken og Fogderup rykkede ned, nok om det, men det er ellers det der mange gange er charmen ved sport. I 1966 overtog Harald Bernt en gård ved Toftlund, vi kunne ellers godt have brugt ham i mange år i foreningen. 

I 1966 blev så undertegnede valgt som formand og jeg har været det siden. I efteråret 1965 prøvede vi noget helt nyt, vi kaldte det ”Melodi Grand Prix”, det var noget folk kunne lide, der var den aften samlet over 4oo mennesker og det blev en succes og er det stadigvæk. Børnemelodi Grand Prixet året efter blev også en stor succes og der er flere der er kommet frem på de skrå brædder siden, her vil jeg lige fremhæve et par stykker Søvang pigerne, Irene Kloster og ikke mindst Alice og Rita.

Fra Venstre: Nr. 2 Else Marie Nielsen, hun sang "Et sted min ven". Nr. 1 Alice og Rita med " Kingston Town". Nr. 3 Holger Nissen med "Congratulation"

 


Bil orienteringsløb er også noget nyt, som vi har haft, hvert år siden 1967 og det er meget populært.

Sporten er jo også blevet meget mere omfattende siden vi begyndte med indendørs turneringer. Vi startede ellers meget primitivt med turnerings kampe på Tønder kasserne, men efter at vi fik Bylderuphallen er det blevet mere tidssvarende.

Bilorienteringsløb med start hos "Mazda i Ravsted".


Det var så foreningen gennem 5o år, som jeg har prøvet at trævle op. Selvfølgelig er der mange, som ikke er blevet nævnt, der også har gjort et stort arbejde, det gælder ikke mindst dem der trænet de forskellige hold. Må jeg hermed rette en hjertelig tak til alle, der har gjort en indsats, stor eller lille gennem de 5o år der er gået.

Til sidst vil jeg sige min mening om de unge i dag. Jeg kan da huske for år tilbage når de unge kom til bal, så var de generte og tilbage­holdende. De turde knap nok vove sig ud at danse og så havde de kravtøj på op til begge Ører. I dag kommer de til bal i almindelig tøj, endda nogle med lap både for og bag. De er så naturlige og lige til, men de er jo lidt mere støjende, det kan man dog vænne sig til. Da det er de helt unge der kommer til vores fester, skal vi jo også have det musik de unge kan lide, og den er jo også støjende, men det er musik, som jeg i hvert fald også kan lide. Vi plejer at have ca. 2oo mennesker til vores fester og sikken stemning der er. Selvfølgelig sker der engang imellem noget der ikke må ske, men så slår vi også hårdt til - og det værste vi kan gøre ved de unge det er at smide dem ud, de bliver så flove, men de fleste gange kommer de igen og giver en undskyldning og så er alt glemt, men var vi selv bedre da vi var unge? Jeg har mange gode timer sammen med de unge, og jeg får mange knus, klap og skæl ud, men det er sådan jeg vil have det, og det er derfor jeg har så svært ved at holde op som formand. I det hele taget kan jeg ikke lade være med at arbejde for de unge, selvom jeg er fyldt halvtreds føler jeg mig stadig som en af de unge. Jeg siger tak for de unge af i dag, tak for godt samarbejde i bestyrelsen, tak til enhver der gør en indsats og stadigvæk vil gøre en indsats for Ravsted Ungdoms og Idrætsforening.

Hans Hansen


Foreningens formænd gennem tiderne:

1924-25 Christian Jensen Lundsgaard.
1925-30 Terkel Terkelsen Hornsegaard.
1930-37 Boy Hansen Kjærbo.
1937-47 Jens Hansen Ravsted.
1947-50 Jørgen Callesen Ravsted.
1950-51 Jens Hansen Ravsted.
1951-57 Frede Andersen Knivsig.
1957-58 Hans Schmidt Hejsel.
1958-63 Jørgen Johansen Nygaard.
1963-66 Harald Berndt Stormsgaarde.
1966-84 Hans Hansen Ravsted.
1984-88 Hanne Nørgaard Hornse.
1988-90 Claus Clausen Ravsted.
1990-99 Holger Martensen Fogderup.
1999-03 Tina Ommen Ravsted.
2003-05 Thomas Juhl Ravsted.
2005-06 Martin Møller Korup.
2006-16 Helle Degn Petersen Ravsted.
2016-    Lone Uth Eschelsen Ravsted.

 

Om sine 4 år som formand fra 1984-88 skriver Hanne Nørgaard:

Da jeg blev formand var Frank Pedersen kasser, Christian Bindzus var næstformand og Kirsten Poulsen sekretær.

Vi arrangerede en masse for at samle penge ind til den hal, som vi også manglede dengang. Vi havde mange planer og vi var så langt fremme, at vi havde DGI`s konsulent ude for at hjælpe os. Vi skulle samle ¼ del af pengene ind selv, Hallen var budgetteret til 8-900-tusinde kroner, men så mange penge kunne vi ikke samle ind dengang, så planerne blev skrinlagt. 

I min tid fejrede vi også foreningens 60 års jubilæum, det blev holdt på Forsamlingsgaarden, hvor vi havde inviteret alle tidligere formænd til middag, andre interesserede kunne melde sig. Vi opførte en lille forestilling over de ting der var sket i årenes løb, bla. a. klippede ”Kronprins Frederik” den røde snor over, ved indvielsen af ”Søndertoft”. Randi og Kirsten var i lyseblå gymnastikdragter og spillede ”kurvebold”.

Vi afholdt også Halballer i Bylderup, hvor vi havde forskellige solister til at underholde, bla. a. Birthe Kjær som sang om ”Lange Lars fra Langeland”. Carl Erik Brodersen fra Korup var med på scenen som ”Lange Lars”.

Om sommeren spillede vi håndbold og fodbold på sportspladsen, og om vinteren foregik det i ”Bylderuphallen”. Badminton foregik i Ravsted skoles gymnastiksal.

Det var, hvad jeg sådan lige ku komme i tanke om.

Hilsen Hanne

  

Små udpluk fra de eksisterende protokoller:


Bestyrelsen bestod i 1937 af: Formand Jens Hansen, kasserer Nis Nissen og sekretær Ingrid Fog Petersen.

Idrætsstævnet samme år havde deltagelse af: Bylderup, Terkelsbøl og Ravsted. 400 meter løbet blev vundet af Søren Sørensen Ravsted.

Kontingentet var 1,50 kr. for aktive og 1,00kr. for passive medlemmer. 

I 1939 blev bestyrelsen udvidet til 5 medlemmer. Den kom til at bestå af: Thoma Wraa, Hans Clausen, Jørgen Petersen, Nis Nissen og Jens-Hansen.

Samme år drøftede man muligheden af at lave en bortlodning med en bil som præmie !

1941 besluttede man at købe et sæt trøjer til førsteholdet hos Jørgen Rudebeck, medlemmerne skulle selv hente trøjerne og betale halvdelen af prisen, resten betalte foreningen.

Generalforsamlingen i 1945 var forlagt til skolen, da forsamlingshuset var beslaglagt af flygtninge. Regnskabet balancerede samme år med 1284,14kr.

I 1950 skiftede foreningen navn til : Idræts og ungdomsforeningen for Ravsted og Omegn.

Bestyrelsen bestod af Jens Hansen, Svend Nielsen, Peter Fr. Hendriksen Hornse, Peter Christiansen Knivsig, Frede Jensen, Lydia Kruse Korup og Inge Marie Thomsen Hejsel. 

Søndag den 26. juli 1952 var det idrætsstævne med deltagelse af hold fra : Vollerup, Bylderup, Øster Højst, Alslev, Bedsted, Fogderup og 1 hold fra Tarup i Sydslesvig. Sportslig blev stævnet en fiasko fordi det druknede i regn, heldigvis klarede det op hen mod aften, da spring og løbekonkurrencerne blev afholdt. Økonomisk fik dagen et godt forløb, skrev Julius Møller.

Samme år var der præmiemaskerade, med 14 masker, det var godt besøgt, Jessen fra Hellevad spillede til dans.

Ved Sankt Hans festen i 1953 var der arrangeret fodboldkamp mellem Ravsted Brandværn og et hold piger, kampen endte uafgjort 1-1. Der var tovtrækning over åen, med hold fra Ravsted Nord og Syd, Fogderup, Korup, Hejsel, Havsted og Hynding. Havsted vandt dysten.

1954 besluttedes det at slette Adolf Nissen af medlemslisten på grund af dårlig opførsel. Den 7. December var der foredrag ved Overrabiner Melchior. 18. December var der gåsespil, der blev kun spillet om gæs og ænder. Som ekstragevinst var det et halvt svin, her blev kortene solgt igen for 50 øre stykket.

Den 4. maj 1955 var der befrielsesfest, hvor man først samledes i kirken, og bagefter var der kaffebord i forsamlingsgården.

27. april var der folkedanseropvisning, med 12 unge par i dragter, de klarede sig godt og blev ledet af Hans Hansen, skrev Dinne Andersen.

Hans Schmidt kunne i 1957 meddele at der var bevilliget 3500kr. fra tipsmidlerne, til et omklædningsrum på sportspladsen. Sognerådsformand Andreas Lorenzen gav tilsagn om at man måtte bruge sognets materialer fra ombygningen af skolen til omklædningsrummet. H. P. Damgaard Korup kom med et overslag på 12,000kr. for opførelse af klubhuset, på sportspladsen. Samme år kan man læse i protokollen at foreningen nu hedder. Ravsted Ungdoms og Idrætsforening.

Den 2.-10. 1958 blev det vedtaget at foreningens bestyrelsesmedlemmer havde pligt til at blive ved foreningens fester og ikke rejse andre steder hen, hen på aftenen.

Ved generalforsamlingen 1960 blev det besluttet at hæve kontingentet for aktive medlemmer til 5 kr. Ligeledes skulle unge betalte 5 kr. i entre ved baller, par 6 kr.

Peter Grevesen, Jes Peter Christensen, Villy Andersen, ? Møller, Hans Matensen, ???, ???. 

1962 blev det store amtsstævne afholdt i Ravsted, i den anledning blev flagstangen malet. Omklædning damer i forsamlingshuset (med bruser) herrerne i omklædningsrummene og teltene på sportspladsen. Som fanebærere udtoges Hans Andresen og Tage Schack. 60 hold deltog og der blev spillet 83 kampe. Samme år kunne sportspladsen fejre 25 års jubilæum.

Amtsstævnet i Ravsted


Der var ”Kvikke hoveder” i 1963, en dyst hvor unge fra Ravsted dystede mod unge fra Bedsted, Bedsted vandt begge omgange, i pausen underholdt Alice Møller fra Korup med sang og musik.

Medlemskontingentet hæves i 1965 til 10kr. for sommer halvåret med tillæg på 5 kr. for vinteren, for børn er det 3 kr. helårligt. Det er ikke besluttet om man vil støtte et halbyggeri i Bylderup, men hvis vi gør skal mindst 10 sogne være med, skrev Rita Bladt.

Lilian og Gunhild Petersen, vinderen Else Marie Nielsen, Randi Schmidt og Hans Hansen 

I 1966 blev der afholdt ”Melodi grand Prix” med 4-500 besøgende, det gav et overskud på ca. 1500kr. Til ballet spillede ”Mikado”. 


Året efter ( i 1967 blev det diskuteret om foreningen skulle afholde ”popbal” – men man valgte at vente.

”Melodi grand prix 1967” blev en endnu større succes end sidste år, der var ca. 600 mennesker. 1 præmien på 400kr. gik til Knud og Irene fra Løgumkloster, 2. præmien til Randi Schmidt, 3. præmien til Birgit Hansen og 4. præmien til Holger Nissen.

Miss Sønderjylland blev kåret i 1968, 1. præmien var en tur til Mallorca. Her et avisudklip fra kåringen.


Den 8. Februar var der ”bal for de unge på fyrre”, med overraskende stor tilslutning af både unge og ældre.

Lørdag den 24. april 1971 holdt vi ”Mannequin opvisning” maxi, midi, mini - , fra Damehuset i Tønder, med lokale mannequiner det var ret godt besøgt. Bagefter leverede det nye orkester ”Granadas” fin fin musik, skrev Hanne Nørgaard.

18. maj 1972 holdt foreningen fødselsdagsfest for formanden Hans Hansen, tilfældigvis var der også bal på Kroen. På Forsamlingsgaarden var der stuvende fuldt, men der var ingen på Kroen.

Lørdag den 22. juni 1974 kunne vi fejre foreningens 50 års jubilæum. Der var samtidig byfest i anledning af svømmebadets indvielse, og vi arrangerede bal i teltet på ringriderpladsen. Festen gik godt og gav et pænt overskud, der gik til fordel for svømmebadet.

Der var avisindsamling, mange frivillige hjalp til med at samle aviser i hele Ravsted sogn. I alt blev der samlet 5 ton a` 12øre pr. kg. (1976)

I 1978 solgte foreningen telefonbøger, salget indbragte 3500kr. Der blev solgt medlemskort for 2700kr. Samme år genstartede idrætsforeningen ungdomsklubben, første aften mødte ca. 60 unge. Klubleder var Gregers Knudsen, medhjælpere var Kirsten Clausen og Ove Andresen. Holger Martensen arrangerede fodbold tur til Hamborg. 

Et halbyggeri i Ravsted har været på tale flere gange, på generalforsamlingen i 1980 fortalte Helle Hansen at Tinglev kommune ikke havde afsat penge på budgettet de næste 3 år, så byggeriet starter ikke foreløbig. Til gengæld indviedes det nye klubhus, ved en sammenkomst den 7. juni.

Forrest fra venstre: Ove Andresen, Arne Brodersen, Jens M. Nielsen, Rudi Jensen, Holger Martensen, Carl Christian Johansen.
Bagerst: Sponsor Jan Hansen, Frank Pedersen, Hans Johansen, Claus Clausen, Henry Andersen, Hans Jørgen Clausen, Hans Verner Iversen.

1984 kostede det 25-30kr. at komme ind ved halballerne, øl og spiritus kostede 12 kr. vand 7 kr. Der sku derfor sørges for rigelig med vekselpenge på grund af de skæve beløb. Der var igen optræk til et halbyggeri. RUI. Og JRO. Mente at de tilsammen kunne bruge 40 ugentlige haltimer + tuneringskampe. Der blev igen sendt en ansøgning til Tinglev Kommune.

Ravsteds fodbolddamer blev i 1985 Sønderjyske mestre, træner var Bent Jensen.

Byfesten i 1986 gav et overskud på 26,000.kr. heraf fik RUI 8,000kr. af byfestudvalget, vi takker mange gange.

Der var i 1987 problemer med udskænkningen af spiritus ved halballerne, politiet bebudede at de ville komme for at kontrollere fremover.

På bestyrelsesmødet 23. maj 1989 besluttede man at lave en svømmeklub. Lisbeth Skov og Jens Christian ? skulle stå for undervisningen, prisen vil være 25kr.

 

Claus Clausen, formand 1988 – 1990.

Claus fortalte i sin årsberetning 1990 at det havde været et godt år både sportsligt og økonomisk. Halballet i Bylderup var gået godt. Der var ca. 522 betalende. Vi har også haft spillerfest, hvor vi overrakte gaver til alle vores trænere.

Til fastelavnsfesten var der rigtig mange børn, som havde gjort et stort stykke arbejde ud af udklædningen.

Ved gymnastikopvisningen fik Randi Petersen overrakt Husholdnings -foreningens vandrepokal. Det var en meget god aften med masser af god gymnastik.

 

Holger Martensen, formand 1990 – 1999.

Halballet i 1991 gav 18,000kr. i overskud, men der var for mange slatter, og man var træt af at låne BBI`s bar, så nu vil man selv ha en. Musikken til halballet kostede 13000kr.


Der står herefter 41,000kr. på kontoen, og vi skylder intet.

I 1992 fylder Hans Hansen 70 år.


I 1993 står at læse: (efter der havde været optræk til ”krig”)
Til udvalget for Fogderup by.
Ang. Etablering af tennisbane i Fogderup.
På given foranledning kan Ravsted Ungdoms og Idrætsforening, efter vidtgående drøftelser meddele, at vi ikke vil stå i vejen for en eventuel etablering af en tennisbane i Fogderup.

Holger bliver kontaktet af Jan Ahlers angående ølsalget i klubhuset. Jan mener det er ved at ta overhånd, folk bliver hængende i klubhuset også dem, som ikke spiller. Han klager ikke over at spillerne køber en øl eller to de`r, men over de andre som også er der.

Holger skal i 1994 kontakte 2 ”langtidsskyldnere” og foreholde dem konsekvensen: enten betaler de nu, - ellers er de udelukket.

Ved generalforsamlingen 1995 blev Harald Bernd`s vandrepokal uddelt til Rolf Andersen, med følgende flotte begrundelse: En aktiv gymnast og gymnastiktræner, som altid er parat til at hjælpe når man spørger, en ”model” som desværre er ved at udgå! Skrev Hannah Martensen.

I 1995 skrev Holger i RUI – NYT

”TANKER I AUGUST”
"I dette skrift har vi flere gange efterlyst større forældreopbakning til diverse aktiviteter i foreningen.
Efterhånden kan vi være meget tilfredse med den måde, både forældre og børn bakker op om de forskellige aktiviteter, vi tilbyder.
Der er ting, som kunne være bedre, så som rekruttering af trænere til fodbold og håndbold, her er det som om vi til stadighed er 1 -2 skridt bagefter, selv om det i de senere år er forløbet nogenlunde - - -. Vi vil dog nok engang opfordre såvel yngre som ældre, til at komme ud af busken, hvis de går rundt med en lille træner indeni. Vi er klar til at arrangere og betale relevante kurser for de, der måtte være interesserede. I øjeblikket sker der større til og fraflytning i det område, hvorfra vi henter vore medlemmer og vi håber, at der blandt de ”nye” vil være interesse/deltagere til vores tilbud. Det kunne være rart med emner til bestyrelse og diverse udvalg. Ikke fordi vi ikke er tilfredse med de, der bærer pt. Tvært imod, men ”nyt blod”, nye ideer er aldrig at foragte. ”Tordenskjolds soldater marcherer også i RUI”.
En kedelig tendens, som vi, de senere år, har fået ind på livet i vores samfund (også Ravsted), er stigende kriminalitet og hærværk. Som idrætsforening er vi også tillagt en samfundsmæssig opgave og Ravsted U.I. vil opfordre alle vores medlemmer til at hjælpe med at holde den slags ”ukrudt” så langt nede som muligt. Vi synes ikke det er særlig sjovt at få Ravsted fremhævet i den lokale presse som et sted, der er nærmest lovløst. Det burde alt andet lige, være bedre at få Ravsted – og omegn fremhævet for noget positivt."

Hans Hansen blev mindet ved generalforsamlingen 1996.

Halballet St. Bededag i 1997 gav 36,500kr. i overskud + 13,500kr. fra halballet i Tinglev, som blev afholdt sammen med JRO.

Et hold samarbejde mellem RUI. Og JRO. Ophørte i 1998 efter en meget følelsesladet debat. Der var hemmelig afstemning med 6 stemmer for at fortsætte og 8 stemmer imod.

I 1998 havde der været 74 aktive gymnaster, fordelt på 5 hold. Opvisningen i Bylderuphallen gik rigtig godt og der var mange tilskuere, fortæller Lone Uth Eschelsen.

1999 kneb det med at finde bestyrelsesmedlemmer, så der blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling, for at finde 3 til bestyrelsen + 2 suppleanter og 3 til fodboldudvalget. Valgt blev Tina Ommen, Frank Heinsen og Minna Lorenzen.


Tina Ommen, formand 1999 – 2003.

Tina skrev blandt andet på ”FORMANDENS SIDE ( M/K )”
"Fra flere sider lød der et ”lettelsens suk” da det i sidste minut lykkedes RUI at få valgt de resterende personer til bestyrelsen og udvalgene. Der var mødt 25 personer op for at følge den 2. ekstraordinære generalforsamling. Det er dejligt at folk viser interesse, selv om den enkelte person ikke føler at have ressourcer til at gå ind i bestyrelse og udvalg.
Vi har i foreningen også brug for støtte og hjælp på andre fronter. De synlige tjanser er f.eks. at træne, at kridte banen op, at køre børn til kamp samt at dømme disse kampe.
Jeg vil forsøge at bygge et netværk op omkring RUI. Folk som gerne vil gi en lillefinger i ny og næ, men som ikke vil trækkes ind i til halsen. At give en lillefinger tre gange om året er overkommeligt for de fleste af os – men det at man ved, at man ikke slipper med det, gør at mange ikke vil hjælpe."