Fortalt i Christian Hansen's erindringer om Korup 1949.

Omkring 1900 blev jordene merglet med "engmergel", som vi selv smed op. Den eneste mergel jeg gravede var i 1904. Det var et usundt og svært arbejde. Der blev også kørt en hel del mergel til og fra lejrene i Terp og Svejlund og Ballum.

Mergelgravere i Ballum omkring 1900.

I 1910 kom den første mergelbane til Korup og Ravsted fra Øbening. De brugte polakker til arbejdet (måde mænd og kvinder). Mergelen blev aflæsset på marken i store stakke med 500 m3 i hver. Stakkene lå sådan hen i fire uger, så de kunne synke sammen inden de blev opmålte.

 

På billedet ses mergeltoget foran Ravsted Mejeri ca. 1911.

Mergelselskabet lånte pengene til finansieringen hos Staten, til en billig rente, og skulle så afdrages over en årrække.

Mergelen kostede 3 mark pr m3. Det var i øvrigt en gnist fra denne bane, som i 1910 antændte vort kære hjem.

Her ses toget fremme ved Søren Thomsen's kro.