Fortalt af Hans Jensen.

Vores forældre var begge sønderjyder. Mor var fra Gården "Mølbro" ved Frørup, og far var fra Skaftkær i Fole sogn. Efter at vi havde boet på Koldingegnen i 12 år, ville vore forældre herned igen. I første omgang flyttede vi til Brunde ved Rødekro, og kom til at bo til leje hos vor morbror, da far endnu ikke havde fundet en ejendom. Det endte med køb af en gård i Fogderup.

Vi kom hertil den 11/04/1930 kl. 11.00. Købmanden i Fogderup, Poul Bayer, hentede os i Brunde. Min far var med flyttelæsset. Da vi fra Klovtoft nærmede os Fogderup, udbrød jeg spontant til min mor: "Her skal vi da forhåbentlig ikke være længe". Jeg må dog konstatere, at jeg bor her endnu. Det var heller ikke så slemt, som jeg dengang troede. Vi fik kammerater og venner, da vi kom i skole. For far og mor var det helt naturligt med Indre Mission og missionshus.

Josias Hus, Fogderup Bygade 1A.

Dette gadenr. eksisterer ikke, men jeg bruger det for nemheds skyld. På billedet ses Ida Olesen, og i baggrunden huset.

Det navn, vi kender fra dette hus er Josias. Han drev landbrug. Josias havde kun én arm, hvorfor hans nabo den gamle Carl Nielsen pløjede for ham.

Der er nævnt forskellige navne på mennesker, der har boet på dette landbosted. Et navn som Jefsen, der senere blev boghandler i Tønder. Et andet er Lagoni, der reparerede træsko og sko.

Det navn, der kommer fra dengang huset brændte den 28/08/1930 er Hedegård (takket være et udklip fra Jydske Tidende).

Nicolaj Andersen, Fogderup gl. kro ejede det lille landbosted. Han brugte det til beboelseshus til hans fodermester.

Sypigernes Hus, Fogderup Bygade 1 (Nu Jan Christensen).

Huset bagerst til højre med skorstenen er sypigernes hus.

Her boede to sypiger, Kathrine og Anne. De tog ud i hjemmene for at sy tøj for folk, samtidig fik de kosten.

En sjov lille historie fortælles. Når Anne om aftenen spurgte Kathrine, hvor de skulle hen og sy i morgen, så fik hun det svar, at det kunne hun få at vide i morgen tidlig.

Da vi kom til Fogderup, boede Katrine alene i huset. Hun var søster til Hans Eskildsen Hansen (fejlagtig kaldet Hans Rasmussen), der boede på "Spanien".

Peter Johansens, Fogderup Bygade 3 (Nu Sejer Pedersen).

Den sidste ejer af det oprindelige hus var Carl Nielsen, der passede Grynmøllen. Marie, født Bargum og Peter Johansen erhverver dette grundstykke og vil bygge et stort og flot aftægtshus. I første omgang til dem selv og senere til deres eneste barn Agathe (Kaade) og svigersønnen Nis Peter Hansen.

Huset er bygget i 1906. Peter Johansen dør først. Marie bliver boende hos sin datter og svigersøn indtil sin død i 1937. Agathe dør i 1960.

Elna og Sejer Pedersen overtager huset 01/06/1959. Elna er fra Tinglev og Sejer fra Bolderslev. Han tjente bl.a. hos Magdalene og Jes Hansen. Da Sejer gerne ville være sin egen herre, foreslog han Jes, at de kunne begynde at arbejde for andre med en traktor og redskaber.

De fik vel også så småt begyndt, men snart købte Sejer en lille lastbil. Med den kørte han myremalm, korn og foderstoffer, kunstgødning, brændsel med videre. Senere blev det kørsel med kalk og fyringsolie i tankvogn. En skønne dag blev det også til renovationskørsel for Tinglev Kommune.

 

"Æ Kro", Fogderup Bygade 5 (Nu Kaj Petersen).

Da vi kommer til Fogderup, bor Nicolaj og Kathrine Andersen (født Clausen) og børnene Anders og Mimi på den gamle kro, der havde fået kongelig bevilling af den danske konge, Frederik den syvende.

På billedet til venstre ses tjenestepigen Jenny Truelsen, den gamle kromand Anders Christoffer Andersen. På gyngehesten sønnen Anders, Nicolaj Andersen, den ældste datter Didde, Kathrine med Mimi på armen og til sidst to tjenestekarle.

Den gamle Anders Christoffer Andersen var fra Arrild og havde fået plads som staldkarl på det der dengang hed "æ Holm Kro" i Løgumkloster. Efter at han havde tjent en del penge ved halehår, mankehår, huder og skind kunne han købe kroen i Fogderup i 1860. Den havde 40 tdr. land jord til. Foruden lidt tilbygning til kroen mod vest, har han også bygget vort hus, Fogderup Bygade nr. 18. Det skete i 1870.

Det gamle hus, der har ligget her tidligere, må være brændt, da den gamle kromand køber det som brandtomt. Der hørte også lidt jord til på Østermarken. Da han var færdig med at samle jord til gården, var den på ialt 150 tdr. land.

Anders Christoffer Andersen dør i 1916 hvorefter "Klaaj" og Kathrine overtager gården. Han dør i 1947 og hun i 1957. Datteren Mimi dør i 1979, Didde i 1982 og Anders i 1989.

Samme år køber Kaj Petersen, Bygholm, gården.

Fogderup Bygade 6. (Eksisterer ikke længere). Her har Heine Høegh og Christine (Didde) boet. Det var et såkaldt hjørnehus, der lå mellem Ole's hus og Nikolaj Andersen's stald. Heine Høegh var en dygtig arbejdsmand og har arbejdet på de forskellige gårde.

Da branden i august 1930 lægger Nikolaj Ansersen's fodermesterbolig øde, må Heine Hoegh og hans kone rykke ud af deres daværende bopæl. Derefter bygger Heine et nyt hus på Fogderup Mellemvej. Da Christine dør gifter Heine sig med Gine.

Her slutter min viden om familien.

Nis Hansens, Fogderup Bygade 7 (Nu Flemming Hansen).

På denne gård, der er bygget i 1865 har Agathe (Kaade) født Johansen og Nis Hansen boet. De flyttede i 1924 til aftægtshuset, Fogderup Bygade nr. 3.

Da vi kom til Fogderup boede deres datter Mette og hendes mand Asmus Andersen på gården, som de havde haft i forpagtning siden 1923.

I 1933 kommer sønnen Jes hjem fra Canada. I 1933 gifter han sig med Magdalene og overtager den fædrene gård. Mette og Asmus Andersen tager nu en fodermesterplads i Bojskov.

Magdalene og Jes Hansen har gården i forpagtning de første fem år. De køber den i 1938.

På et tidspunkt bliver Jes meget syg, og han dør i 1968. Efter Jes' død kommer Magdalene til at bo i Fogderup Missionshus.

Sønnen Flemming Hansen har overtaget gården i 1966. Han er gift med Erika.

Den gamle skole, Fogderup Bygade 8 (Nu Lorens Jørgensen).

Fogderup skole er bygget i 1857. Fra 1864 til 1920 er der kun undervist på tysk. Straks efter genforeningen i 1920 kom det første lærerpar til Fogderup. Det var lærer J.N. Hansen og hans kone Meta Hansen samt deres første barn Sigrid.

Han havde tidligere været lærer på Elbæk Højskole. Af de fire skoler, jeg har besøgt, er det den eneste skole, hvor verdenshistorie havde en fast ugentlig time.

Skolebillede fra ca. 1920.

Da lærer Hansen sluttede som lærer i Fogderup skole, kørte den videre med vikarer helt til skolen blev nedlagt, og børnene skulle gå i skole i Ravsted.

Da skolen blev nedlagt, blev den udbudt til salg. Alfred Sørensen, Fogderup køber skolejorden. Margrete og Lorens Jørgensen køber skolebygningen inklusive privat beboelse.

Margrete dør i 1983, hvorefter Lorens bliver boende.

 

J.J. Kjers, Fogderup Bygade 9 (Nu Hans Nissens).

På denne gård har den gamle Jørgen Jakobsen Kjer boet, så her er Jes Jessen Kjer født. Hans to søstre Martie og Marie er ligedes født her. Han sælger gården til Edvard Løbner fra Bedsted og køber Fogderup Bygade nr. 17, der ligger ud mod Bygaden og ejes af Heine Jørgensen. Edvard Løbner og familie bor på Fogderup Bygade nr. 9 indtil 1924, hvor gården bliver solgt til Jenny og Andreas Schau.

I dette ægteskab bliver født en datter, Kristel, der bliver gift med Hans Nissen fra Hovslund By. På et tidspunkt flytter Jenny og Andreas Schau til Ravsted, og det unge par overtager gården.

De er begge hesteinteresserede og deltager ofte i de forskellige ringridninger. I deres ægteskab bliver født en lille pige, der får navnet Heike.

Sigrid Møller, som Hans Nissen nu er gift med, er enke efter Julius Møller, Knivsig.

 

Lærer Nissens, Fogderup Bygade 11 (Nu Peter Hasselmann). Lærer Nissen foran huset.

Hvem der har bygget dette hus, ved jeg ikke. Det er fra 1700- tallet.

I slutningen af 1800-tallet har huset været beboet af lærer Nissen og hans kone. Begge ægtefæller opnåede at blive 98 år, en meget høj alder dengang.

I dette hus var der plads til to partier. Både lærerparret og familien Jespersen har boet i lejligheden ud mod Bygaden.

Ægteskabet mellem Kathrine og Jens Jespersen varer kort, men Kathrine liver boende. I den anden lejlighed mod nord boede "store" Dora, som stammede fra Himmark på Als. Hun havde i en del år været i Fogderup og tjent hos gårdejer Niels Jessen, og ligeledes hos gårdejer Hans Peter Jørgensen.

 

Jacob Jørgensens, Fogderup Bygade 12 (Revet ned).

Gården her har jeg tilladt mig at give et fiktivt nummer, da bygningerne er revet ned før 2. verdenskrig.

Det er her vi først boede. Det var en trelænget gård med gårdsplads ud mod Bygaden. Midt i gården stod en stor lind, og den står der endnu. På gavlen i den vestlige længe stod 1863.

Man kan gå tilbage til 1880, hvor ejeren hed Jakob Jørgensen. Han stammer fra Søst. Ægteparret har en plejedatter, Ida der bliver gift med Iver Andersen.

De to overtager gården. Senere sælger de til en Kryger, der senere rejser til Aabenraa. Han sælger til Lene og Peter Jørgensen.

Vores forældre Johanne og Johannes Jensen køber gården, og vi flytter ind den 11/04/1930.

Peter Jørgensen skulle overtage fødegården på Egebjergvej nr. 12, og efter at Peter og min far havde handlet otte gange om gården, blev de enige om en pris på 48.000 kr incl. 70 tdr. land.

Far får anskaffet en kværn, og på et eller andet tidspunkt bliver han bedt om at male korn for sine kolleger. Det medfører, at landmændene gerne vil have ham til at fremskaffe  foderblandinger.

I begyndelsen havde min far konsignationslager for Adolf Lorenzen, Sønderborg Valsemølle, men i løbet af kort tid går han over til at handle for egen regning.

I 1936 er en orkan hård ved den østlige længe på gården, og da det er vanskelige tider for landmændene, sælger far i 1937-38 gården til Satens Jordlovsudvalg. Bygningerne bliver revet ned.

Thor Petersens, Fogderup Bygade 13 (Nu Mathie von Qualen).

Her bor Anne, født Nissen og Thor Petersen samt deres datter Mathie. Anne kommer fra gården Spaniensvej nr. 35 og er søster til Andreas Nissen. Thor er uddannet snedker og kommer fra Frøslev.

De bor i vinkelhuset, Fogderup Bygade nr. 6. Bygningerne lå mellem kromandens stald og "Ole's hus". De flytter ind efter deres bryllup i 1899.

I 1906 køber Thor Petersen Fogderup Bygade nr. 13, og bor her indtil 1911. Da køber han ejendommen Egebjervej nr. 31, og familien flytter dertil. Da han nu ejer to beboelsesejendomme, kan han leje den ene ud, og det gør han bl.a. til den såkaldte Andreas-Lise familie.

Da Peter, den ældste søn bliver gift med Anne, født Callesen i 1923, flytter Anne, Thor og Mathie igen om på Fogderup Bygade 13.

Den anden søn, Martin, bliver gift med Petra, der stammer fra Maarbæk. De bygger landbrugsejendom på Fogderup Nørremark nr. 4. Jorden, 48 tdr. land, købes hos gårdejer Niels Jessen.

Den tredie bror, Marius bygger landbrugsejendom på Fogderup Bygade nr. 17. Han har først hjælp af sin søster og derefter forskellige husbestyrerinder, og bliver til sidst gift med en af dem, Ellen, der stammer fra Nordfyn.

Deres eneste datter, Mathie bliver gift med Jep von Qualen. De har arbejdet på Mejerigården i Korup og boet i mejerigårdens hus. De flytter senere tilbage til Fogderup. Jep dør den 25/05/1970.

Mathie har fikset huset op efter alle kunstens regler: og det både ude og inde.

P.P. Hansens, Fogderup Bygade 14 (Nu Jørgen Jørgensen).

Man har kunnet konstatere, at der her har ligget en landbrugsejendom, før det nuværende hus, blot lidt længere mod vest.

Huset, der ligger her nu, er bygget i 1894 af P.P. Hansen (Flemming Hansen's oldefar). Her boede først P.P. Hansen og hans kone tillige med deres to døtre.

Også Ida Jørgensen (datter af P.P. Hansen) og hendes mand Leonhard Jørgensen har boet her. De købte senere gården, der ligger overfor, Fogderup Bygade nr. 19.

I 1923 køber Marie og Jørgen Jørgensen huset. Da sønnen Lorens Jørgensen i november 1923 gifter sig med Marie fra Øster Gasse, overtager de samtidig fødegården Egebjergvej nr. 12.Her bliver de to børn Jørgen (1924) og Didde (1925) født.

I 1930 må Marie og Lorens Jørgensen rejse fra gården. De rejser sammen med børnene til Hjordkær og bor forskellige steder. Lorens begynder at handle med margarine fra Jyderup Margarinefabrik på Sjælland og cykler dagligt rundt for at tjene til livets ophold.

Den gamle Jørgen Jørgensen døde i 1930 og Marie døde i 1945. Da forældrene er døde, kommer Lorens til Fogderup for at bo i huset. Nielsine Giese mangler et sted at bo, og derfor flytter hun også ind. En overgang avlede Nielsine og Lorens jordbær på jorden, der hørte til huset.

Sønnen Jørgen har overtaget huset og bor der stadig.

 

Carsten Carstensens, Fogderup Bygade 15 (Nu Jørgen Lyck).

Huset er bygget omkring århundredskiftet. På billedet kan man se en kringle anbragt på muren. De ældre fortæller, at der har været bageri i begyndelsen. Hvem de to ældre mennesker på billedet er, har ikke kunnet konstateres. Men Carsten Carstensen, har i hvert fald forsøgt sig med bageri, men da det ikke rigtig lykkedes, tog han resolut ranselen på ryggen og gik på valsen og havnede et sted nede ved Rhinen.

Poul Bayers butik.

I 1911 begynder Kathrine og Christian Carstensen med købmandsforretning. I 1926 vil de afhænde forretningen og bortforpagter den til Inger og Poul Bayer, der køber den i 1931. Hun er smededatter fra Alslev, og han har været kommis i Alslevkro hos købmand Lund. Poul Bayer døde i 1966, men hans kone fortsætter forretningen en rum tid endnu, før hun lukker butikken. Inger dør i 1981.

På et tidspunkt bliver huset sat til salg, og køberne bliver Dorte og Jens Ole fra Samsø. Den næste ejer er Egon Matzen og nu Inga og Jørgen Lyck.

Jes Kjers, Fogderup Bygade 17 (Nu Jørgen Petersen). På billedet ses: Marie, Mathie og Jørgen Jacobsen.

Her bor Rasmine og Jes Jessen Kjer samt deres tre børn: Jørgen, Marie og Anne. Jes Kjer's hustru kom fra Lolland og har tjent hos Mette og Hans Hansen. Hun bliv gift med Jes Kjer i 1927.

Jes Jessen Kjer var født på gården, Fogderup Bygade nr. 9, men hans far Jørgen Jacobsen Kjer sælger denne gård til Edvard Løbner. Han køber i stedet gården, Fogderup Bygade nr. 17 af Heinrich Jørgensen.

Ligeson sin far, der før 1920 havde været kommuneforstander, kom Jes Kjer til at udføre kommunale opgaver som sognefoged og sognerådsformand, ja endda som medlem af Tønder Amtsråd i 1930'erne.

For sine fortjenester bliver Jes Kjer udnævnt til Ridder af Dannebrog. Jes  Kjer's kone, Rasmine døde i 1951 og Jes Kjer i 1968.

Datteren Marie bliver gift med Nis Riis. Anne bliver gift med Peter Jensen i Nørre Hostrup, og sønnen, som overtager gården, bliver gift med Helga, som kommer fra Kastrup ved Gram.

Efter svær sygdom døde Helga Kjer i 1990. Jørgen Kjer får også en svær sygdom og dør i 1991. Gården bliver solgt til Jonna og Jørgen Petersen, Fogderup Østermark nr. 23. Med Jørgen Jacobsen Kjer's død uddør slægtsnavnet Kjer her i byen.

C.M. Hansens, Fogderup Bygade 18 (Nu Hans Jensen).

Her har tidligere ligget et andet hus med lidt landbrug. Af hvilken grund kan man nu sige det ? Jo, det kan man, fordi den gamle kromand, Anders Christoffer Andersen i 1870 køber Brandtomten her med tilliggende jorde ude på Østermarken.

Hvem der bor her først, ved jeg ikke, men jeg ved, at en købmand ved navn C.M. Hansen har været her i huset. Han rejste sammen med familien til Flensborg i 1915.

 

Franske krigsfanger i Fogderup 1917.

Såvidt man kan erfare, er der kommet franske krigsfanger til at bo her frem til 1917, hvor Bodeline Sørensen, der er krigsenke, køber huset og flytter ind med sine børn. Hun bor her indtil 1921.

Fra 1921 bor Ida, der er fra Søst og gamle Iver Andersen i huset. I 1932 dør Ida, og gamle Iver kommer op på aftægten, Fogderup Bygade nr. 3 og senere hen på gården i den østlige ende, Fogderup Bygade nr. 7.

Da vi flytter fra gården i 1938, kom vi til at bo her, først til leje. Senere købte mor og far huset af Mathilde og Alfred Sørensen.

Den 1. december 1940 begyndte mor og far med købmandsforretning i dagligstuen. Det bliver en hård tid for alle, da tildelinger af varer fra grossisterne til købmændene går efter deres køb i 1939.

Min far havde fra gården fået oparbejdet en korn- og foderstofforretning, så det hjalp dem over krigen.

Da jeg var gået købmandvejen med læreplads, kommispladser, handelsskole og kontorpladser, var jeg ret godt udrustet dengang. Jeg kom hjem om sommeren i 1946. Jeg forpagtede købmandsforretningen og hjalp far med korn- og foderstofregnskabet. Det gik langsomt fremad med vareudbuddet. De sidste rationeringer blev ophævet hen i 1950'erne.

Det var os en stor sorg, da vor far blev syg og døde den 28/09/1953, på min 35 års fødselsdag. Min mor, søster og jeg fortsatte købmands- og korn- og foderstofforretingen. Sidstnævnte stoppede vi med i 1961, da det efterhånden blev for stort et arbejdspres med begge forretninger.

I  1963 blev jeg gift med Kathrine Jensen fra Allum, og vi fortsatte med butikken. Jeg har haft en god hjælp af min mor, min søster og min kone. I 1965 fik vi en lille pige, Johanne. I 1967 byggede vi ny butik, og nogenlunde samtidig fik vi kunder fra Kassø, så omsætningen steg betydelig. Min mor og søster flytttede til Haderslev. Vi lukkede butikken i 1979. Efter at have været enke i 33 år, døde mor i marts 1986.

Brødrene Martensen, Fogderup Bygade 19 (Nu Peter Langholz).

Det første vi hører om den gård er, at to brødre ved navn Martensen bygger den gamle gård om. Det sker i 1864. De var temmelig velsituerede og i 1883 bliver stalden bygget om.

En sjov ting kan fortælles om dem. Igennem væggen fra forstuen ind i dagligstuen var en bred alkove, så den ene bror kunne kravle ind fra forstuen og den anden fra dagligstuen; meget praktisk.

De to brødre sælger i 1897 gården til Haase i Løgumkloster. I 1911 sælger Haase til Peter P. Hansen, som har købt den til datteren og svigersønnen Ida og Leonhard Jørgensen. Senere bor Kathrine og Johan Schmidt her. De såkaldte "Gårdslagtere" har gården ind imellem, men i 1916-17 køber Carl og Helene Nielsen gården.

I 1920 bliver Marie og Hans Langholz gift. Gården bliver reduceret fra tidligere 100 tdr. til 44 tdr. land. Her blev født 8 børn, 3 piger og 5 drenge. Den ældste Carl bliver født 1921, og den næstældste Peter fødes 1922.

Peter Langholz overtager gården i 1963, samme år som hans far døde. Marie dør i 1967. Helene Elisabet er død allerede i 1932 og Carl er død i 1955.

I november 1970 bliver Peter Langhoz og Ingrid Grevsen gift. De får en søn, Hans Christian.

Johan Schrøders, Fogderup Bygade 20 (Nu Holger Martensen).

Da vi kom til Fogderup, boede Anne og Johan Schrøder her. De var kommet til Fogderup i 1906. De købte ejendommen af en mand, der hed Kejser. Det siges, at der her har været smedie. Andre siger, at Kejser var skrædder. Han har nok ikke været begge dele. Her blev født 4 børn. Johan var foruden landmand også husslagter.

Anne og Johan flyttede til Bajstrup Kro efter at have solgt ejendommen til Didde og Jørgen Hinrichsen, som senere solgte til Kjestine, født Thomsen og Frederik Rubush.

I dette ægteskab blev der født tre piger: Ethel, Karin og Irma. Efter nogle år blev Frederik syg og døde i en alt for tidlig alder, kun 39 år. Kjestine måtte nu alene klare udkommet til sig og de tre små piger, men hun klarer det hele godt. Hun syr en del for andre, går også ud som kogekone.

Kjestine bliver også syg, og hun dør i en alder af 51 år. Karin, der senere bliver gift med Holger Martensen, har overtaget huset, og de bor der stadig.

Thomas Højers, Fogderup Bygade 22 (Nu Johan Matzen).

Vi er nu fremme ved smedjen. Smeden er Jes Asmussen. Han blev gift i 1927 med Marie, født Jørgensen. Før Jes var Thomas Højer smed i Fogderup.

I 1941 kom Olga og Johannes Hansen til Fogderup. Johannes, som var en rigtig beslagsmed, gav sig i kast med alt.

Da traktorerne holdt deres indtog, tog Johannes resolut på kursus for at sætte sig ind i den danske Bukh-traktor. Ligeledes gik Johannes i gang med at installere centralvarme med oliefyr, samt badekar, vaskekummer, klosetter m.m.

Johannes blev syg og døde i 1978, 66 år gammel. Han nåede at være smed i Fogderup i 37 år.

Bodelines, Fogderup Bygade 23 (Nu Tom Thygesen).

Gården har i 1850'erne været ejet af Peter Petersen, der stammer fra Gerrebæk ved Tinglev. Han fik derfor tilnavnet Gerbæk.

Gården blev i 1864 ombygget til et mere anseligt udseende og blev forøvrigt regnet for den bedst drevne gård i Fogderup.

Gården afståes i 1902 til datteren Ellen og svigersønnen Jacob Winther fra Ballum. Hans Johansen bygger et aftægtshus nord for gården ved Klovtoftvejen (det hus hvor nu Christine Madsen og Arnold Giese bor), Mellemgade 8.

I 1904 sælges gården til Julius Thomsen fra Bodum. Han fik senere, da han flyttede til Aabenraa og boede på Folkehjem tilnavnet "Holger Danske".

I 1906 sælges gården til Bodeline og Jørgen Peter Christian Sørensen fra Teptoft i Burkal sogn.

Jørgen Sørensen falder i 1. verdenskrig 1916 i Polen. Bodeline bortforpagter 1917 gården til en søster og svoger, og køber samtidig huset overfor, Fogderup Bygade 18.

Bodeline, der bor her sammen med sine børn, flytter i 1921 til gården og driver den med bestyrere. På et eller andet tidspunkt sælger hun 30 tdr. land jord til Statens Jordlovsudvalg. Jorden ligger lidt langt ude.

En af Bodeline's bestyrere Alfred Sørensen, fra Herning egnen, bliver gift med datteren Mathilde. De bygger ejendommen "Grangård" i nærheden af Ravsted og driver den i nogle år.

En senere bestyrer er Max Thomsen fra Ladelund i Sydslesvig, der i 1934 bliver gift med den ældste datter, Anne. De køber en gård i Klovtoft, men efter blot 3 ugers ægteskab, bliver Max syg af menigitis og dør. Samme år dør Bodeline og hendes eneste søn, Sønnik.

Mathilde og Alfred Sørensen sælger nu gården "Grangård" og overtager fødegården i Fogderup. I dette hus bliver født 8 børn. Selvom, der er mange munde at mætte, bliver det klaret ved nøjsomhed og flid både ude og inde.

Da Kristel og Børge bliver gift i 1962, køber Mathilde og Alfred Sørensen hus i Løgumkloster. Det unge par har gården i forpagtning i 4 år, hvorefter de køber den. Der er nok at se til, da Kristel samtidig arbejder som sygeplejerske.

I 1973 sælges alle bygninger til skolepsykolog Erik Nyhuus, tilflytter fra Grindsted. Kristel og Børge køber Andreas Callesen's ejendom., Fogderup Østermark nr. 5. Jordtilliggendet fra gården overflyttes til den nyerhvervede ejendom.

I 1979 sælger Erik Nyhuus til Ingerlise og Jørn Kirstein. De rejser herfra i 1983. Kirsten og Tom Thygesen køber huset og flytter ind.

 

Et lille kik ned af Bygaden. Til højre nr. 23.

Missionshuset, Fogderup Østermark 1.

Dette er Fogderup Missionshus, som er bygget i 1903. Hvem der først boede her, ved jeg ikke, men Ida og Leonhard Jørgensen har boet der, mens deres nye hus blev bygget. Karoline og Christian Jørgensen havde først en gård i Hammelev, før de flyttede til Fogderup. Karoline stammede fra Hammelev. Christian var fra Fogderup. De fik datteren Misse, der blev gift med Skovenborg i Taulov.

Senere har forskellige boet her, bl.a. Ingeborg Nissen, mejeristen Bjerregård og hans kone.

Leonhard Jørgensen, Fogderup Østermark 5 (Nu Børge Sørenen). Dette hus har Ida og Leonhard Jørgensen bygget. Huset ejes senere af ders søn, Medert Jørgensen og hans kone. Foruden Medert var der yderligere to sønner: Peter og Lorens. Endviddere var der en søster, Maren.

Medert Jørgensen sælger ejendommen til Andreas Callesen, som sælger til Kristel og Børge Sørensen.

Andreas Petersens, Fogderup Østermark 15. (Nu Helmut Petersen). På denne ejendom boede i sin tid Mette og Andreas Petersen, der som så mange andre drev lidt landbrug. Her fødtes i 1910 Jacob, i 1911 Alma og i 1916 Peter.

Andreas Petersen, der deltog i krigen 1914-18, faldt i 1916. Christian Høeg, der var en søn af Heine Høeg, hjalp til med landbruget hos Andreas Petersen's enke. De blev gift i 1920. I 1921 bliver der født en lille pige, Johanne og i 1923 en dreng Andreas.

I 1931 flytter familien til Brøns. Jakob Petersen køber ejendommen på eller efter en tvangsauktion, men bortforpagter den i et par år. Det blev til Kathrine og Peter Jordt, der tidligere har boet i Korup. I 1932-33 flyttede de fra Fogderup til Kamp ved Hellevad.

Jakob Petersen kommer tilbage til sit fødehjem og får en husbestyrerinde. Hun hedder Ingrid og er fra Sønderborg. De bliver gift og får 3 børn: Andreas, Karl og Mette.

Jakob ernærer sig ved lidt lønarbejde for kolleger og hvad ejendommen kan give. Jeg kan huske, at Jakob var den sidste, der læssede staldgødning fra møddingen over på en vogn.

Under krigen brændte Jakobs gamle fødegård. I 1943 bliver et nyt beboelseshus bygget. Det er meningen, at der senere skal bygges en ny stald, men dette er aldrig sket.

Efter krigen forsøger Jakob sig med lidt maskinstation. Han anskaffer sig en stor traktor og et tærskeværk. Desværre er det ikke rigtig nogen penge i det. Ligesom han under krigen arbejdede i brunkulslejrene, begyndte han nu hos Sejer Pedersen, denne gang i Myremalm.

Ingrid bliver meget syg og dør. Jakob, der også har et dårligt helbred, kommer på plejehjem i Løgumkloster og er død for nylig.

Ingrid og Jakob Petersen's børn har solgt huset til Ninna og Johannes Beeck, der senere sælger til Ute og Helmut Petersen.

Jeppe Nielsens, Fogderup Østermark 19 (Nu Niels Petersen).

Da vi kommer til Fogderup i 1930, bor her den gamle Jeppe Nielsen, som er født i 1850, og altså på daværende tidspunkt er 80 år. Hans kone, Kathrine var død i 1914. Endviddere bor Christine Knudsen, der er kommet som husbestyrerinde og Jens Fr. Petersen som karl og en lille dreng, der hed Jeppe på gården. Christine og Jens Fr. bliver gift i 1930 (den dag, hvor det brænder hos Hedegårds på hjørnet overfor Peter Friis).

Christine og Jens drev i mange år gården. Da de blev ældre, byggede de aftægtshus ved siden af.

Thilde og Niels bliver gift og overtager ejendommen, som de driver videre. I ægteskabet fødes 3 børn: Christa, Randi og Bjarne.

Christine dør i 1966 og Jens Fr. dør i 1974. På det tidspunkt får både Thilde og Niels arbejde udenfor hjemmet, og landbruget trappes ned.

De bor stadig på ejendommen, og har gjort meget ved huset, både ude og inde.

Peter E. Petersens, Fogderup Østermark 23 (Nu Jørgen Petersen).

Efter at Kathrine (datter af Heine Høeg) og Peter Eriksen Petersen har været fodermesterpar på gården "Store Tønde", køber de ejendommen på Fogderup Østermark nr. 23 af Julius Møller. Det var et mindre brug med en meget lille kostald. Jeg ved, at Peter strøg mange tørv på Gåskær Mose og solgte dem, og ved siden af det lille landbrug klarede de sig ikke så dårligt. De fik 3 børn: Johanne, Heine og Carl. Efter den sidste fødsel døde Kathrine.

Senere gifter Peter sig med Marie Madsen fra Vollerup, og de får tvillingerne Ingeborg og Mathias.

På et tidspunkt flytter Marie og Peter til Jejsing. Derefter overtager Inger og Carl Petersen ejendommen og driver den videre.

I januar 1978 overtager sønnen Jørgen gården. Inger og Carl flytter til Hellevad, hvor de har købt hus. Jørgen er en meget driftig landmand, og hans kone Jonna er en god medhjælp. Jordtilliggendet bliver stærkt forøget i form af køb og forpagtning. Der bliver bygget en stor stald og lade. Et nyt stuehus er også kommet til, hvorefter man rigtig ser kontrasten mellem før og nu.

Hans E. Hansens, Spaniensvej 11 (Nu Ole Ugelvig).

Ejendommen kaldes "Spanien, og her boede Hans Eskildsen Hansen og hans kone. De har en datter Dora. Dora's mor dør på "Spanien" og på et eller andet tidspunkt køber Dora og hendes far huset, Fogderup Mellemvej nr. 8.

Der er forskellige, der har lejet "Spanien" som boboelse. Til sidst sælger Dora Ejendommen til Gunder og Heinrich Hansen, og de bor der adskillige år. Da Heinrich dør, sælger Gunder ejendommen til en, der reparerer og handler med biler. Kort tid efter brænder den, men genopføres samme sted.

Henning Meyhoff, Spaniensvej 21 (Nu H.G. Jørgensen).

I 1930 boede Kjestine og Henning Meyhoff her. De drev et lille landbrug, og da de boede så ideelt, at det lige passede til en mælketur, startede han på det og kørte i mange år.

Her er født to sønner og en datter: Hans, Johannes og Botilla.

I 1968 sælger Kjestine og Henning gården til slagtermester H.G. Jørgensen, der stadig ejer den. Han har købt 12 tdr. land græsjord, hvorpå han har køer og pattekalve gående.

Henning og hans kone flytter til Ravsted og bor i et hus nær Jørgen Rudebeck. Begge er nu døde.

Jørgen Eschelsen, Spaniensvej 23 (Nu Steen Karlson).

Efter Spanien og Portugal er vi nået til "Frankrig", bygget af den gamle Jørgen Eschelsen, Havsted. Bygmester var den gamle Jakob Jakobsen, Bolderslev.

Der var to sønner på gården: Eschel og Peter. En af dem skulle have "Frankrig" og den anden fødegården derhjemme i Havsted. Det blev desværre ikke sådan grundet pengeombytningen fra tyske mark til danske kroner.

Hvem der så kom til at bo der, efter byggeriet er ikke helt klart. Der er nævnt et navn som Lorens Hansen (lille Lorens), og senere Lorens' kone og bestyrer.

Midt i 1920'erne køber Magda og Anton Martensen ejendommen. Her bliver født fire piger: Marie, Lisbet, Herta og Elfrida. Desværre bliver Anton meget syg og dør alt for tidlig.

Efter nogle år gifter Magda sig igen, og denne gang med Peter Petersen, der er fra Als. I dette ægteskab bliver født en dreng, Antoni.

Peter har heller ikke for godt et helbred og bliver virkelig syg og dør. Da Magda efterhånden bliver ældre og godt vil flytte fra gården, forsøger hun at sælge, men det lykkes desværre ikke. Hun køber et hus i Ravsted og har nogle gode år, før hun dør.

Efter Magdas død sælger arvingerne ejendommen til Steen og Annemi Karlson.

Marius Hansens, Spaniensvej 30. (Nu Sejer Pedersen). Ejendommen er bygget i 1936 af Petra og Marius Hansen. Den fik navnet "Hedegård". Bodeline Sørensen havde i sin tid solgt 30 tdr. land til Statens Jordlovsudvalg. Denne jord kunne nu lægges til datteren og svigersønnens ejendom. I dette ægteskab blev født 6 børn; tre piger og tre drenge.

I 1944 bytter Marius Hansen ejendom med Valdemar Volf, der bor på Niels Jessens tidligere gård.

I 1965 sælger Valdemar ejendommen til Sejer Pedersen, der derefter har haft huset udlejet til forskellige. I øjeblikket bor Ulla og Henning Petersen der.

Ingeborg Nissens, Spaniensvej 35 (Nu Martin Nissen).

På denne ejendom bor enkefru Ingeborg Nissen, sønnen Martin og bestyreren Johannes Markussen.

Martins far, Andreas Nissen, blev som så mange andre sønderjyder, indkaldt til krigstjeneste i 1. verdenskrig. Han blev hjemkaldt i 1916, da hans far, Martin Nissen var død. Han var nemlig faldet ned ude i laden og havde brækket halsen. Han døde kort tid efter.

Nu blev Andreas Nissen vagtmand over de franske krigsfanger, som var her i Fogderup, samtidig med at han var landmand. I begyndelsen af 1920'erne bliver han syg og dør, kun 42 år gammel.

Ingeborg Nissen driver gården videre, men med bestyrere. Der har været flere forskellige, men mon ikke Jens Asmussen var den sidste.

Da Martin Nissen bliver gift med Meta overtog de driften af gården. I dette hjem er født to piger og en dreng.

 

Niels Jessens, Spaniensvej 40 (Nu Hugo Dyring).

Niels og Christine Jessen var ejere siden århundredskiftet, måske tidligere.

Valdemar Volf køber ejendommen sidst i 1920'erne. Hans kone, Margrethe, dør allerede i 1932 af udtæring, som det blev kaldt dengang. Valdemar gifter sig anden gang med Ella Carstensen.

I 1944 bytter Valdemar gård med Marius Hansen, der tidligere har boet på "Hedegård".

I 1956 sælger Marius Hansen gården til Anne og Ankjær Lauridsen, som i 1991 sælger til Irene Warncke og Hugo Dyring.

Theodor Borks, Spaniensvej 39 (Nu Ernst Poulsen). Beboedes af Emma og Theodor Bork. De har først boet på Egebjergvej nr. 14, men efter få års forløb sælger de ejendommen til Marie og Arthur Lorenzen, og flytter til Emmas fødehjem på Spaniensvej 39.

Deres søn Johan opholder sig en del ovre hos naboen, da begge forældrene er syge. Emma har børnelammelse og Theodor får kræft i knogerne.

Ved forældrenes død overtager Johan huset og bor der i en længere årrække.

Der har boet forskellige der, men de første efter Johans død, var Rita og Torben Nielsen. Den seneste er Ernst Poulsen.

Engvej nr. 1. Jeg har givet huset et fiktivt nummer, da det for længst er nedrevet. Det lå bag ved Søster og Peter Friis' hus.

Her boede Lise og Andreas og datteren Marie. Marie, skulle have morfin, fordi hun var syg og havde stærke smerter, men moderen tog også af morfinen og til sidst vel også Andreas. De, der udleverede morfinen, kunne ikke forstå, at Marie havde så stort et forbrug!.

Lise havde kommandoen her, og derfor kaldte man manden for Andreas-Lise.

Man oplyser, at familien også har haft bopæl på Fogderup Bygade nr. 13. Til slut kom de tre familiemedlemmer forskellige steder hen. Marie kom til Løgumkloster, Lise kom på Aabenraa sygehus, og Andreas fik bopæl hos Kathrine og Carl Nielsen.

Anne Christensens, Engvej 2 (Nu Svend Martensen).

Det første navn, jeg har fundet som ejer af denne gård er en Peter Christian Martensen (1893), der kommer fra en gård, der hedder "Brink" ved Højer.

Da vi kommer til Fogderup bor Anne Christensen, født Møller og enke efter Christian Appel Christensen her. De var blevet gift i 1912. De boede først to år i Strandelhjørn, kom derefter tilbage og overtog gården i 1914. Det er i dette år, at 1. verdenskrig begynder i august, og Christian Appel Christensen tager i deres gamle kontra- og Noteringsbog en gribende afsked med sin unge kone. Det var næsten som om, han allerede var klar over, at han ikke kommer tilbage.

Anne Christensen driver gården med bestyrer i mange år. Medert Martensen, som er en søstersøn og født i 1924 kom til "tante" Anne i 1926.

Som allerede omtalt oplevede vi i 1930 en storbrand, der startede på Fogderup Bygade nr. 1b. Her boede ægteparret Hedegård, som var fodermestre hos gårdejer Nikolaj Andersen. Fru Hedegård var i færd med at koge frugt på et af datidens komfurer med såkaldte komfurringe.

Fru Hedegård gik i byen og senere i haven. Hun havde fuldstændig glemt køkkenet og gryden på komfuret. Lige med ét ser hun, at der trækker røg ud af huset, og i løbet af kort tid er huset omspændt af flammer. Der er stråtag på huset, som der er på langt de fleste huse her i landsbyen.

Lige overfor ligger også en ejendom, som også er stråtækket. Her bor fopagterparret Anne og Peter Petersen. Dette hus, der mange gange var antændt, men blev reddet ved at man lagde drivvåde sække på taget, samt at de ankomne brandværn gjorde et stort arbejde.

Derimod gik det galt med Anne Christensens store firelængede gård, som lå et par hundrede meter fra det først antændte hus. Vinden var sydøstlig, og da taget brændte igennem på Hedegårds ejendom fløj der et stort brændende stykke af taget over på Annes gård, og den østlige længe brændte. Der indebrændte ligeledes en del dyr.

Anne dør i 1954. Karen og Medert Martensen overtager gården. De er unge og tager godt fat. Her fødes fem børn, tre piger og to drenge.

Engvej 2b "Æ Kaad". Dette husmummer har jeg kun brugt for nemheds skyld, da denne bygning til sidst kun var lille og faldefærdig, og til sidst kun brugtes som et lille maskinhus. Flere ældre siger, at det har været beboet og der nævnes navne som Søren af æ Kaad, Jes af æ Kaad og Martin af æ Kaad.

Navnet kommer ganske givet af, at det har været et mindre brug, hvor der oprindelig har boet en kådner. En kådner var en jordbruger med få tdr. land, der tillige måtte tage arbejde på gårdene. Den forholdsvis lille bygning er formodentlig resterne af et kådnersted. Før vejreguleringen i 1950'erne lå bygningen op ad hegnet ved landevejen, der fører mod Ravsted.

Thor Petersens, Egebjergvej 31 (Nu Peter Friis).

Her bor Anne og Peter Petersen, samt deres to piger, Anne og Marie (Søster). Anne og Peter havde lært hinanden at kende på en gård i Sønder Ønlev, hvor de tjente sammen. De blev gift i 1923, og samme år fik de Peters fødehjem i forpagtning. Peters forældre, Anne og Thor Petersen havde boet der siden 1911. Nu trak de sig tilbage for at bo i huset på Fogderup Bygade nr. 13, som de i forvejen ejede.

Anne og Peter skabte her på Egebjergvej et godt og trygt hjem for dem selv og deres to børn.

Oles Hus, Egebjergvej 28. (Nu Medert Martensen).

I 1930 boede Ingeborg Olsen født Truelsen og Ole Olsen og deres eneste barn, datteren Ida i det gamle hus. Ida bliver senere gift med Niels Hansen og bosat på Skolegade i Ravsted.

Ole Olsen var en meget alsidig mand. Som Risberg Jensen engang skrev i en sang til Ole, samlede han på kasser. Han var formand for Ravsted Sogns Sygekasse, han arbejdede med bikasser i kraft af sit arbejde som biavlsleder, og han havde også en sminkekasse, når der blev kaldt på han fra dilletanterne. Han kunne også hjælpe, hvis der var lidt galt med det elektriske. Endvidere kunne han også klare lidt tømrer eller snedkerarbejde, måske også lidt murerarbejde og vindueskitning.

På huset ser man også to skilte. På det ene står: Ravsted Sogns Sygekasse, Formand. På det andet, det lille, står Husmandsbrandkassen.

Ole kunne ligeledes kniplekunsten og han underviste de unge piger i knipling.

Ole Olsen døde i 1951 og Ingeborg i 1954.

 

Et lille kik ind i gamle Ida Olsen's stue.

Hvem der kom til at bo der efter at Ingeborg og Ole var døde, er ikke helt til at huske, men Lissy og Johannes Meyhoff har i hvert fald boet der.

Karen og Medert køber huset af Alfred Lund i 1976 og flytter ind i 1977. Det foregår dog på den måde, at huset bliver revet ned og et nyt bygget.

Hans Hansens, Egebjergvej 25 (Nu Iver Andersen).

Her boede Mette, født Grevsen og Hans Hansen. De får 4 børn,Klara, Marius, Kristian og Johny.

På billedet af Mette og Hans Hansens gård står Mettes far, Johan Grevsen med en Sankt Bernhards hund, der hedder Uncas. Derefter Johny, Klara med Kristian ved hånden og en tjenestekarl Niels.

Hans Hansen dør i 1937 og Mette Hansen i 1958.

Klara og Kristian driver i fællesskab ejendommen frem til 1969, hvor de sælger den til Astrid og Johan Matzen, der kommer fra Gammelby.

Klara og Kristian bygger hus i hjørnet af toften, Egebjergvej 29, lige overfor det, vi tidligere kaldte "Oles hus".

Efter at Astrid og Johan har drevet ejendommen i 10 år, sælger de den i 1979 til Lisbet og Iver Andersen.

Egebjergvej 23b. På vejen ind til Marie og Hans Thomsen lå et hus, der nu er revet ned, men det har været beboet. Her bruger jeg også et fiktivt nummer.

Her boede Christiane Putzmager og hendes mand, Jens Jespersen. En putzmager er en, der hvert forår pudsede damernes hatte op, så de igen så ud som nye. Marie blev syg og døde tidligt.

Jens blev forlovet med Kathrine Thomsen, en søster til Hans Thomsen, og de blev gift i 1920.

De flytter ind i huset, Fogderup Bygade nr. 11, men dette ægteskab varer ikke så længe, da Jens allerede er en gammel mand. Han bliver syg og dør kort tid efter.

Kathrine boede i huset nr. 11 i adskillige år. Jeg husker, at hun var kogekone til min konfirmation i 1932, og at jeg sagde til hende, at det var godt, hun lavde suppe. Ja, svarede hun, det kvæger (mætter) sådan.

Carl Nielsens, Egebjergvej 26. Dette hus eksisterer ikke mere. Nu er det kun en åben plads med træer og buske. Det lå i kurven ved Hans Hansens gård.

Kathrine og Carl Nielsen har boet der, måske det første sted for dem i Fogderup. Enkefru Kathrine Schmidt har også boet der. Senere blev hun Kathrine Blom, da hun giftede sig med Jes Blom, der har arbejdet en hel del på gården hos Jes Kjer.

De flyttede på et eller andet tidspunkt til Øster Højst, hvor de åbnede en Tatol forretning.

Hvem har ellers boet her, ja der har boet en Meng og  så har der boet en familie Carl Møller fra Rødekro.

Hans Thomsens, Egebjergvej 23 (Nu Albert Callesen).

Huset beboes af Marie Thomsen, født Jessen fra Smedager og Hans Thomsen, der stammede fra Hynding. I dette ægteskab bliver født en pige og tre drenge. Den ældste er pigen Kjestine, der bliver gift med Frederik Rubusch. Af sønner bliver der født Anthoni, Peter og Medert.

Det er et godt hjem, hvor gammeldags orden i økonomi og de gamle dyder er i højsædet.

Antohni og Marie driver gården videre, og det lykkes ganske godt. Anthoni bliver gift med Annelene Jørgensen fra Perbøl. De får 3 børn: Hans, Lene og Elke.

Gården brænder ca. 1960 og genopbygges.

Anthoni får lidt bøvl med hjertet og bliver alvorlig syg, før han dør i 1981.

Annelene bliver foreløbig på gården, men da børnene er fra hånden, begynder hun at arbejde på Kohberg Brødfabrik.

Hun sælger gården til Birte og Albert Callesen, der kommer fra Rebbøl.

Lorens Jørgensens, Egebjergvej 22 (Nu Jan Andresen).

Den gård, som i dag ligger på denne adresse er bygget omkring 1887. Lorens' bedsteforældre har bygget den, og deres navne er Marie Kirstine og Lorens Chr. Jørgensen. De døde i henholdvis 1904 og 1906.

Lorens' forældre, Ingeborg Margrehe, født Jepsen og Hans Peter, der begge er født i 1869, bliver gift i 1901 og overtager samtidig gården.

Lorens Christian, der er den ældste af flokken er født i 1902. Han kommer i købmandslære hos P.A. Jacobsen, Hellevad, men der kom på et tidspunkt bud efter ham hjemme fra gården, da de ikke kunne undvære ham i bedriften.

Lorens overtager gården i 1925, kun 23 år gammel, men tre år efter, bliver han gift med Margrete og får med Margrete en god medhjælp.

Samme år rejser Lorens' forældre, Ingeborg Margrete og Hans Peter fra gården. De bosætter sig i et hus i Hjordkær og senere i Tinglev. Ingeborg Margrete døde i 1953 og Hans Peter på plejehjem i Aabenraa.

I 1954 køber Margrethe og Lorens den gamle skole, efter at de trofast har hjulpet hinanden i 26 år på gården.

Den 01/05/1954 bliver Marie og Hans Peter Jørgensen gift, og samme år overtager de gården i forpagtning. De køber den i 1961. Efter at de har solgt 52 tdr. land til Henry Andersen, sælger de huset til Gitte Sørensen og Jan Andresen, som stadig bor der.

Egebjergvej 10. Gården ejes af Erna og Albert Jørgensen. Den er bygget i 1960. Jorden blev erhvervet fra Alberts fødegård og her er bygget nogle gode og praktiske bygninger. Erna, der stammer fra Abild, kommer også fra en landejendom, så da hun i sin tid kom til Fogderup, var hun ikke helt fremmed med arbejdet i stalden. Her er født tre børn: Peter, Kurt og John.

Jørgen Jørgensens, Egebjergvej 12 (Nu Jørgen Jørgensen).

Gården her har en gang været på 122 trd. land. Den er bygget i 1906 af Marie og Jørgen Jørgensen. De har naturligvis også boet på den gamle gård, der eksisterede før 1906. Her blev født to sønner, Lorens og Peter.

Da de ældre vil slutte deres livsgerning, overtager den ældste søn Lorens gården. Han har giftet sig med Marie fra Øster Gasse, og de får to børn, Didde og Jørgen.

I 1930 må Lorens og Marie stoppe på gården, og de flytter til Hjordkær. Peter og Lene Jørgensen overtager gården (hans fødegård).

Lene og Peter, som har fået en datter på Fogderup Bygade får herude to sønner: Jørgen og Albert. Lene bliver langsomt alvorlig syg og svækket. Hun dør i 1948.

Den ældste søn bliver skrevet for gården, men forinden har Peter fundet sig en ny kone, Augusta Muus fra Rens. De køber et hus i Ravsted og har en række gode år sammen her. Peter bliver syg og dør i 1976.

På gården bor sønnen Jørgen. Han har i mellemtiden fundet sig en kone, Annemarie.

Arthur Lorenzen, Egebjergvej 14 (Nu Johan Lorenzen).

På denne ejendom boede, da vi kom hertil, Marie og Arthur Lorenzen. De havde købt den af Emma og Theodor Bork, som ikke havde boet der ret længe. Marie og Arthur driver et solidt og godt landbrug. Desværre kommer Arthur ulykkelig af dage ved forårssåningen i 1943.

Johan Lorenzen bliver gift med Birgit Vind, der er er fra Andrup.

Asmus Andersens, Egebjergvej 16 (Nu Henry Andersen).Ejendommen er bygget i 1938 af Mette og Asmus Andersen. Asmus er fra Rebbøl. De bliver gift i 1924 og var føst forpagtere i 7 år på Mettes fødegård.

I 1956 bliver Lisbeth og Iver gift og samme år overtager de ejendommen. Det går godt. Der bliver bygget lidt og restaureret på de bestående bygninger. Ligeledes bliver der råd til en god mejetærsker. I 1979 køber de gården Egebjergvej nr. 25 af Astrid og Johan Matzen og flytter derop.

Samme år flytter Inga og Henry ind på ejendommen Egebjergvej nr. 16 og overtager den.

Efter et stykke tid er ejendommens jordtilliggende ikke kun 35 tdr. land, men 114 og desuden er der lejet en del jord.

Fogderupvej 12. Hans Løbner, der er fra Bedsted, blev i marts 1951 gift med Annelise, født Hadberg fra Sønder Vilstrup. I 1949-50 bliver der bevilliget Annelise og Hans jord, og byggeriet kunne begynde. I 1951 flytter de ind og begynder på deres livsværk.

Jordtilliggendet blev på 30 tdr. land, og den størrelse har det haft i alle de 40 år, de har boet på ejendommen.

Hans har tillige i mange år kørt mælkevogn for Ravsted Mejeri.

 

Villy Lomholts, Fogderupvej 15 (Nu John Petersen).

Da vi kom til Fogderup, havde Hansine og Villy Lomholt endnu ikke bygget deres ejendom. De blev gift i 1931, og det unge par flyttede ind i 1931-32. Man lagde særlig mærke til vindmøllen, der skulle bruges som trækkraft.

En del af jorden blev købt af Anne Christensen og fra forskellige andre, så den til sidst var en virkelig god ejendom.

Villy kom fra Lejrskovegnen i det sydlige Jylland for at tjene hos Hans Peter Jørgensen. Hansine var en af døtrene. Villy blev med tiden syg og havde det virkelig dårligt. I 1965 købte de hus i Bedsted, og der døde Villy.

Bodil og Niels Aage overtog ejendommen efter hans forældre. De solgte i 1980'erne gården til Hans Peter Lorenzen fra Havsted og flyttede til Ravsted for at bestyre Ravsted Forsamlingsgård.

Marius Petersens, Fogderupvej 17 (Nu John Petersen). Marius Petersen, der er ungkarl, bygger huset på denne adresse i 1938. Jorden til ejendommen kommer dels fra hans forældres ejendom, dels fra Lorens Jørgensens, samt 10 tdr. land fra Klovtoft Mark.

Marius får først hjælp af sin søster Mathie, Derefter har han forskellige husbestyrerinder, og han bliver gift med en af dem, Ellen fra Fyn.

Han sælger på et tidspungt ejendommen til en mand, der hedder Paysen. Astrid og Markus Højland er også en af de senere ejere. Foruden en hel del byggeri bliver der rigtig startet med svineavl, dels med søer og smågrise samt opfedning af slagtegrise.

De sælger i 1982 ejendommen til et par unge mennesker, Randi og John Petersen, der kommer fra det nordlige Als. De driver et alsidigt landbrug.

Chr. Nielsens, Fogderupvej 22 (Nu Ingemann Christensen).

Denne bygning er Fogderup Mejeri og har i en årrække været andelsmejeri. Da vi kommer til Fogderup bor her mejeribestyrerparret Anne og Christian Nielsen, samt deres to børn Mathias og Annemi. Da mejeriet kører dårligt, bliver bestyrelsen og leverandørerne enige om, at det skal sælges. Beslutningen bliver stadfæstet på en ekstraordinær generalforsamling i 1932. Mejeriet bliver derfor solgt til Jakobine og Aage Christensen. De driver mejeriet i 12 år og sælger det i 1944 til Anne og Ingemann Chrisensen, der driver det frem til 1970, hvor det lukkes. De har i perioden bl.a. startet en osteproduktion.

Endvidere har de en lang periode haft minkfarm, som de dog nu har afhændet (1978).

Martin Petersens, Fogderup Nørremark 4 (Nu Shane Presley).Denne gård har Petra og Martin Petersen ladet bygge i 1929, samme år som de blev gift.

De 48 tdr. land, som hørte til gården havde tidligere hørt til Niels Jessens gård. Fra starten blev flid og nøjsomhed sat i højsædet, så her blev opbygget et godt og solidt hjem.

Petra og Martin fik 5 børn, fire piger og en dreng.

I nærheden af gården bygger Petra og Martin i 1966-67 et aftægtshus, som de flytter ind i i marts 1967.

Samme år, bliver sømmen Thor gift med Ella, og de overtager gården, Petra og Martin har nogle gode år i huset, men Martin dør i 1976. Petra bliver dog boende.

Thor dør i 1986, og hans kone, som arbejder i Aabenraa, bliver boende et stykke tid. Jørgen Petersen, Fogderup Østermark og Svend Martensen Fogderup Engvej køber ejendommen. Ella beholder huset, som hun senere sælger til et engelsk ægtepar Mary og Shane Presley.

Fogderup Nørremark 2. Fogderup Nørremark 2 er det hus, som Petra og Martin har ladet bygge, og som de tager i besiddelse i marts 1967. Da Petras helbred ikke er allerbedst, flytter hun i 1988 ind hos

Theodora og Kresten Sørensen i Agerskov. Hun vil gerne på plejehjem i Bedsted, og det kommer hun samme år. Hun er glad for at være der og er der stadig.

Da huset står tomt, beslutter familien at sælge det. Det sker til Jan Jensen.

Fogderup Mellemvej 2. Huset på denne adresse har Bothilde og Christian Hansen ladet bygge i 1959. Før den tid har de boet i Korup. Det første sted de boede i Fogderup var i huset på Fogderup Bygade 11. Christian, der er fra Bolderslev, har prøvet lidt af hvert: tjent hos landmænd, været arbejdsmand og til sidst chauffør hos Sejer Pedersen. I dette ægteskab er der født fire børn, tre piger og en dreng.

Fogderup Mellemvej 4. Dette hus har Petra og Marius Hansen ladet bygge i 1958. Det har naturligvis været, da de havde solgt ejendommen til Ankjer og Anne Lauridsen. Efter at forældrene er døde overtager sønnen, Hans Jørgen huset og bor der stadig.

Fogderup Mellemvej 6. Her bor Eline og Konrad Nielsen, Huset har Gine og Heine Høeg ladet bygge. de har tidligere boet i nærheden af "Oles hus". Heine har solgt til Martha og Rasmus Petersen.

Da Inger og Johan Mailandt vil på aftægt, køber de dette hus af Rasmus. Eline og Konrad Nielsen overtager det i 1941.

Da Inger og Johan flytter på plejehjem i løgumkloster, er der en bolig til Ellen og Bjarne Nielsen.

De næste, der bor her, er Eline og Konrad, der godt vil forlade landbruget. Der foregår således en ombytning igen, så at Ellen og Bjarne kommer til at bo på ejendommen. Eline og Konrad bor her stadig.

Hans Hansen, Fogdrup Mellemvej 8 (Nu Arnold Giese).

Dette hus er bygget i 1902 af Hans Johansen Hansen, som boede på gården Fogderup Bygade 23.

Efter oplysning bor her en Jes Peter Petersen og Hans kone, der tidligere har boet på Ravsted Mark. Jes Peter havde stadig hest og jumbe fra dengang, de havde landbrug.

Jes Peter har arbejdet som daglejer hos Jes Kjer og hos Niels Jessen.

Datteren Line bliver gift med Martin Løbner, der arbejder hos Niels Jessen.

Christian og Kathrine Carstensen vil i 1926 stoppe med at drive forretning og bortforpagter forretningen til Inger og Poul Bayer.

Christian og Kathrine flytter først til Hjordkær, men kommer tilbage til Fogderup i 1928-29. De køber ovenstående hus, som de bor i adskillige år.

Christian dør først. Da Kathrine bliver ældre og svagelig, flytter hun til Korup hos datteren, der er husbestyrerinde hos Heine Petersen. Her dør hun.

Nu bliver huset solgt til Hans Eskildsen Hansen og hans kone. Datteren Dora flytter også med til Fogderup. Huset bliver testamenteret til Luthersk Missionsforening, og den sidste, der dør er datteren Dora. Herefter bliver huset solgt til Christine Madsen og Arnold Giese, som stadig bor her.

Johan Mailandt, Fogderup Vestermark 3 (Bjarne Nielen).

Inger og Johan Mailandt boede har, da vi kom til byen. Her blev født tre børn: Mathias, Anne og Eline.

Huset er fra 1827. Det er et mindre brug, men ved flid og nøjsomhed gik det dem godt.

Mathias blev gift og købte et landbrug i Mellerup ved Hjordkær. Eline blev gift med en vendelbo, Konrad Nielsen fra Tårs.

Konrad kom til Sønderjylland i 1929 og tjente først hos Mette og Hans Hansen. Herudover tjente han forskellige steder bl.a. også hos Lene og Peter Jørgensen. Peter gav ham topløn til ærgrelse for de andre landmænd.

Eline og Konrads bryllup holdtes i 1941. Den gamle Nis Peter Hansen sagde, at med dét par var det rigtig kærlighed. De bosatte sig på Elines fødegård, og hendes forældre flyttede til et hus på Fogderup Mellemgade nr. 6.

Konrad havde rigtig gå på mod til nu at arbejde i egen bedrift.

Der blev født to drenge, Ove og Bjarne. Ove blev gift og gik landbrugsvejen. Bjarne blev udlært som elektriker.

For nogle år siden var der brand på ejendommen, og der skete ret stor skade, men det blev ordnet. Ellen og Bjarne har to drenge: Kurt og Sten.